Sen Zorg is een psychologisch behandelcentrum voor het leveren van Basis & Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg aan cliënten (jongeren en volwassenen) die te kampen hebben met psychische en psychiatrische problematiek. Cliënten worden door deze problematiek beperkt in hun dagelijkse functioneren en in hun maatschappelijke participatie in zodanige mate dat hulp nodig is. Wij zetten ons in om de cliënt te helpen weer te gaan vertrouwen op eigen verlangens en drijfveren, zodat de cliënt het leven weer kan gaan leven, dat bij hem of haar past.