Welkom bij Sen Zorg

Stichting Sen Zorg is een zelfstandig behandelcentrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die basis- en gespecialiseerde GGZ-behandelingen biedt aan volwassenen met psychische en/ of psychiatrische problematiek. We leveren uitsluitend ambulante behandeling. Sen Zorg gaat voor resultaatgerichte zorg waar de cliënt ook daadwerkelijk vooruitgang boekt. Wanneer dit betekent dat wij niet de expertise in huis hebben die cliënt nodig heeft, dan wordt de cliënt doorverwezen naar één van onze ketenpartners. De behandeling die Sen Zorg biedt valt onder de basisverzekering. Dit houdt in dat de kosten van behandeling gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering.

Onze richtpijlen

Kwalitatief

Inzet van vakkundig personeel die een screeningsproces ondergaan.

Resultaatgericht

Vanaf het eerste contact zoeken naar het beste resultaat.

Zorgzaam

Zorgzaamheid staat hoog in het vaandel.