Angst- en paniekstoornis

Iedereen heeft wel eens momenten dat er sprake is van gevoelens van angst. Angst dat functioneel is, een reden heeft en van voorbijgaande aard is, is gezond. Het hoort bij het leven. Maar als angst geen reden heeft, niet voorbij gaat en van invloed is op het dagelijks leven, is er sprake van een ongezonde angst. Oftewel een angststoornis.
 

Een angststoornis onderscheidt zich van normale gevoelens van angst als de angst niet reëel is en zorgt voor sociale problemen. Het kan veel invloed hebben op je leven en het is goed om te weten dat je voor een angststoornis behandeld kan worden. Er zijn verscheidene angststoornissen bekend in de GGZ. Een aantal hiervan zijn een sociale angststoornis, een paniekstoornis, een GAS (gegeneraliseerde angststoornis) en een specifieke fobie. 

 

Sociale angststoornis​​

Mensen met een sociale angststoornis zijn bang om beoordeeld te worden in sociale situaties. 

Paniekstoornis

Een paniekstoornis kenmerkt zich door paniekaanvallen binnen een aantal weken zonder dat er sprake is van lichamelijke redenen. 

 

GAS (gegeneraliseerde angststoornis)

Bij een GAS, oftewel gegeneraliseerde angststoornis zijn mensen steeds angstig en bezorgd over allerlei dagelijkse dingen. 

 

Specifieke fobie

Een specifieke fobie kenmerkt zich door veel angst voor een specifieke situatie, objecten of zelfs mensen. Voorbeelden van specifieke fobieën zijn fobieën voor hoogten, onweer of spinnen.