Angst en paniekstoornissen

Wij hebben allemaal momenten dat wij ons angstig voelen. Angst, dat functioneel is, een reden heeft en van voorbijgaande aard is, is gezond. Het hoort bij het leven. Maar als angst geen reden heeft, niet voorbij gaat en van invloed is op het dagelijks leven, is er sprake van een ongezonde angst, oftewel een angststoornis.
 

Een angststoornis onderscheidt zich van normale gevoelens van angst als de angst niet reëel is en zorgt voor sociale problemen. Het kan veel invloed hebben op je leven en het is goed om te weten dat je voor een angststoornis behandeld kan worden. 

Er zijn verscheidene angststoornissen bekend in de GGZ. Een aantal hiervan zijn:

  • sociale angststoornis

  • paniekstoornis

  • GAS (gegeneraliseerde angststoornis)

  • specifieke fobie
     

Mensen met een sociale angststoornis zijn bang om beoordeeld te worden in sociale situaties.

Een paniekstoornis kenmerkt zich met paniekaanvallen binnen een aantal weken zonder dat er sprake is van een lichamelijke redenen. Bij een GAS (gegeneraliseerde angststoornis) zijn mensen steeds angstig en bezorgd over allerlei dagelijkse dingen.
Een specifieke fobie kenmerkt zich met veel angst voor een specifiek voorwerp, verschijnsel, dier e.d. wat overdreven en
niet logisch is.