top of page

Behandelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg

Bij Sen Zorg bestaan de behandelingen uit verschillende gesprekken en behandeltechnieken. De behandeltechnieken wordt in overleg met jou bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met eventueel eerder behaalde behandelresultaten en behandelgeschiedenis, (verwachte) bijwerkingen en interacties. Dit leggen we vast in het behandelplan.

Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. De behandelingen bij Sen Zorg vinden face-to-face plaats.

Analyse_edited_edited.png
istockphoto-1252710283-612x612_edited.jp

Deskundig. Betrokken. Veelzijdig.

Biedt hulp waar nodig.

De psychologen van Sen Zorg hebben ervaring op het gebied van behandelen van je klachten. Bijvoorbeeld door het jou aanleren van vaardigheden voor het omgaan met problemen zodat je je weer beter en sterker zult voelen. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, angst, traumatische ervaringen en problematiek uit het verleden. Allemaal zaken waarbij professionele aandacht, begeleiding en behandeling van belang voor jou kan zijn.

Depressie

Een depressie is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten.

Paniekstoornis

Iemand met een paniekstoornis heeft last van terugkerende, onverwachte angstaanvallen. De paniek volgt op lichamelijke verschijnselen als ademnood, hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, duizeligheid en hevige transpiratie.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Kenmerkend aan een posttraumatische stressstoornis is dat traumatische ervaringen ongewild op verschillende manieren of momenten weer worden opgeroepen. Vaak ervaar je dan intense angst of paniek, omdat je het trauma als het ware opnieuw beleeft.

Piekeren

Wanneer je last hebt van een piekerstoornis ben je de hele tijd angstig en bezorgd over alledaagse dingen. Je hebt moeite deze zorgen en angsten onder controle te houden. De klachten lijken veel op de klachten van een depressie, maar een belangrijk verschil met depressie is dat je met een piekerstoornis last hebt van bijvoorbeeld zweten en hartkloppingen. Een ander verschil met andere angststoornissen is dat de angst de hele tijd aanwezig is en niet komt door een bepaalde situatie.

Angststoornis

Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst 'ongezond' wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt. Als je een angststoornis hebt ben je óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. 

Persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening waarbij iemand zich anders gedraagt dan de maatschappij van die persoon verwacht. Iemand met deze stoornis heeft vaak last van starre en negatieve trekken, heftige emoties en problemen met het onderhouden van sociale contacten. Vaak loopt iemand vast in het dagelijks leven.

Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg
Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg


 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT):

Dit is een 2e generatie therapie waarin men leert om anders tegen problemen aan te kijken en er ook anders mee om te gaan. Cognitieve Gedragstherapie gaat er vanuit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door de relatie tussen iemands gedachten, gevoelens en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en oefenen met het veranderen van die gedachten en gedrag kunnen de psychische klachten afnemen.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):

Dit is een bewezen helpende therapievorm waarin traumatische of anderszins ingrijpende gebeurtenissen versneld en blijvend verwerkt kunnen worden. Dit wordt gedaan door middel van het aanbieden van links-rechts stimuli (oogbewegingen, geluid, trillingen) waardoor er in het lichaam en de hersenen een verwerkingsproces op gang wordt gebracht.

Gehanteerde methodieken:

EMDR_edited_edited_edited.png
kleur_edited_edited_edited_edited.png
EMDR_edited_edited_edited.png
kleur_edited.png
Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg
EMDR_edited_edited_edited.png
kleur_edited_edited_edited.png

Acceptance and Commitment Therapy (ACT):

Dit is een 3e generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die zij tegenkomen (acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen (waarden, toegewijde actie) die zij écht belangrijk vinden (commitment).

EMDR_edited_edited_edited.png
kleur_edited_edited.png
EMDR_edited_edited_edited.png
Psychtherapy_edited_edited.png
Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg
Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg

Schematherapie:

Deze therapie is erop gericht het te leren herkennen en veranderen van lang bestaande patronen die ervoor zorgen dat jouw dagelijkse functioneren wordt belemmerd. Deze patronen worden schema’s genoemd. Schema’s hebben invloed op je gevoelens, gedachten en overtuigingen.

Individuele psychotherapie:

Dit is een effectieve gespreksbehandelmethode die jou psychische klachten of stoornissen opheffen, verminderen of dragelijk maken en jouw kwaliteit van leven zo veel mogelijk te verbeteren.

EMDR_edited_edited_edited.png
activering_edited_edited.png
Schermafbeelding 2022-01-02 om 00_edited.jpg

Activering/dagstructurering:

Hulp bij een goede dagstructuur met aandacht voor eten, bewegen en slapen

EMDR_edited_edited_edited.png
emotie_edited.png

Emotieregulatie:

Deze therapie is voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en meer grip willen krijgen op zichzelf, al dan niet in relatie tot de ander. Je leert je emoties beter te begrijpen, te beheersen en indien nodig op een andere manier te uiten.

EMDR_edited_edited_edited.png
index_edited_edited.png

Imaginaire Exposure:

Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die gebruikt wordt bij traumaverwerking. Deze techniek helpt het verwerken van nare herinneringen of gebeurtenissen, door samen veilig blootgesteld te worden aan de herinnering of gebeurtenis.

Bij elkaar komen is een begin,
Bij elkaar blijven is vooruitgang,
Met elkaar samenwerken is succes!

 

Schermafbeelding 3.jpg
bottom of page