Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een aandoening met manische en depressieve periodes, onderbroken door een stabiele periode. Een bipolaire stoornis wordt ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd. Een bipolaire stoornis kenmerkt zich door uitersten in stemming en activiteit. Een persoon met een bipolaire stoornis kan last hebben van twee uitersten, namelijk een manie en een depressie. 

 

Manie

Tijdens een manie is er eigenlijk van alles te veel. De persoon die een manie ervaart heeft ontzettend veel energie, doet heel veel, zelfs dingen die eigenlijk niet kunnen en die niet verantwoord zijn. Het zorg voor problemen in het dagelijks functioneren en in het contact met de mensen in de omgeving. 

Kenmerken van een manie:

 • Overmaat aan energie;

 • Afnemende behoefte aan slaap;

 • Zelfoverschatting;

 • Opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën;

 • Spraakzamer dan normaal;

 • Afgeleid;

 • Drukke gedachten;

 • Doelgerichter;

 • Lichamelijke rusteloosheid.

Depressie

Tijdens de depressieve periode is er sprake van somberheid, verlies van interesse in de mensen in de omgeving en van de gewone dingen in het leven wordt niet meer genoten. De persoon in een depressie krijgt een negatieve kijk of zichzelf en de toekomst. 

Kenmerken van een depressie: 

 • Gebrek aan energie; 

 • Slapeloosheid of toegenomen behoefte aan slaap;

 • Gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens;

 • Negatief zelfbeeld;

 • Verandering van eetlust;

 • Zwijgzamer zijn dan normaal;

 • Verminderde concentratie; 

 • Gevoelens van onrust; 

 • Besluiteloosheid; 

 • Moeite met uitvoeren van dagelijkse activiteiten;

 • Suïcidale gedachten.