top of page

Cliëntenraad

Bij Sen Zorg worden de belangen van de cliënten behartigd in een onafhankelijke cliëntenraad. De cliëntenraad richt zich op doelen zoals kwaliteit en veiligheid, bejegening en warmte in de behandeling. Haar leden worden vanaf het begin actief betrokken bij alle zaken die binnen Sen Zorg spelen. De cliëntenraad komen 4 keer per jaar gehouden. De adviezen van de cliëntenraad vormen een belangrijk onderdeel binnen het te voeren beleid en geven een impuls tot nieuwe ontwikkelingen.

png-clipart-effective-meetings-group-dis

De cliëntenraad:

  • Ziet, voelt, proeft en ervaart de organisatie van Sen Zorg en geeft wensen tot verandering van cliënten door aan de bestuurder.

  • Wordt betrokken bij nieuwe initiatieven en/of veranderingen binnen Sen Zorg.

  • Vertaalt de wensen en behoeften van mensen die behandeling krijgen naar het gemeenschappelijk belang en neemt deze mee naar het overleg met de bestuurder.

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder van Sen Zorg met als doel de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Sen Zorg vindt het aangaan van een goede dialoog met cliënten, familie of naasten belangrijk.

bottom of page