Depressie

Een depressie wordt voornamelijk gekenmerkt door een langdurige aanwezigheid van sombere gevoelens en/of verminderde interesse of plezier hebben in bijna alles wat die persoon doet. De oorzaken en gevolgen hiervan verschillen per persoon. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen ooit met een depressie te maken krijgt. Het is daarmee een van de meest voorkomende psychische problemen in Nederland.

Het is heel normaal om soms sombere periodes te ervaren. Het is ook heel normaal dat u dan weinig zin hebt om iets te doen. Wanneer u dergelijke periodes ervaart, betekent het niet direct dat je te maken hebt met een depressie. Maar zodra deze periodes het leven beginnen te beheersen en hier al langer dan enkele weken sprake van is, dan kan er meer aan de hand zijn en is het zaak actie te ondernemen in de vorm van preventie of behandeling. Sen Zorg biedt behandeling op maat voor volwassenen en ouderen.

 

Kenmerken van een depressie: 

Depressieve klachten zijn soms niet goed te herkennen. Veel van de klachten kunnen ook op iets anders duiden. Toch zijn er wel duidelijke aanwijzingen. Als je aan een depressie lijdt, heb je altijd last van

 • een sombere stemming

 • vermindering van interesse of plezier.


Een persoon met een depressie heeft altijd minimaal vijf van de volgende klachten:

 • Gebrek aan energie; 

 • Slapeloosheid of toegenomen behoefte aan slaap;

 • Gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens;

 • Negatief zelfbeeld;

 • Verandering van eetlust;

 • Zwijgzamer zijn dan normaal;

 • Verminderde concentratie; 

 • Gevoelens van onrust; 

 • Besluiteloosheid; 

 • Moeite met uitvoeren van dagelijkse activiteiten;

 • Suïcidale gedachten.