Kosten


Wat betaalt mijn zorgverzekeraar?

Alle behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg vallen onder de basisverzekering. Dit houdt in dat de kosten van behandeling gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Wel kan er een mogelijkheid bestaan dat er aanspraak gemaakt wordt op het wettelijk eigen risico. Voorafgaand aan de start van de behandeling wordt dit met de cliënt besproken. Wanneer u een restitutiepolis heeft worden al uw kosten vergoed, bij een naturapolis wordt een deel van de kosten vergoed. Het deel wat niet vergoed wordt, nemen wij in de meeste gevallen voor onze rekening.
 

No-show beleid

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Helaas komt het wel eens voor dat cliënten zonder af te zeggen niet op hun afspraak verschijnen. Dit is niet alleen vervelend, maar ook had een andere cliënt in deze gereserveerde tijd geholpen kunnen worden. Om het niet nakomen van afspraken zo veel mogelijk te voorkomen, hanteren wij een ‘no-show tarief’.
Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen via telefoonnummer 010-3007853. Buiten openingstijden kunt u een e-mail versturen naar info@sen-zorg.com. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak.

Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no-show tarief  €106,25. Voor iedere vervolgafspraak geldt een
no-show tarief van €60,-. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten.


Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.


Wij doen er alles aan ons no-show beleid kenbaar te maken bij onze cliënten. Ook bespreekt uw behandelaar tijdens het adviesgesprek dit beleid met u.

 

Tarieven Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de tarieven vastgesteld per product.
 

De product prijs: gesprekstijd inclusief indirecte taken is maximaal als volgt:
 

 • Kort:             € 522,13 voor 90-294 minuten

 • Middel:        € 885,01 voor 295-495 minuten

 • Intensief:     € 1.434,96 voor 496-750 minuten

 • Chronisch:   € 1.380,49
   

 • Onvolledig Behandeltraject: € 228,04 voor 1-120 minuten

 • OVP Consult (Onverzekerd): € 114,41 voor 60 minuten

 • Schriftelijke informatieverstrekking € 89,65.
  (Informatieverstrekking, met toestemming patiënt, aan bedrijfsarts, verzekeringsarts, centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of een andere partij binnen sociaalrechtelijke wetgeving)