Kernwaarden

De kernwaarden geven aan wat we bij Sen Zorg belangrijk vinden en waar we in geloven. Door deze kernwaarden streven we gezamenlijk hetzelfde doel na, namelijk het behalen van resultaten voor de cliënt. 

 

Toegankelijk en wederzijds respect

We hebben respect voor de levensgeschiedenis, etniciteit, wensen en behoeftes van iedere cliënt. Dit bereiken we door laagdrempelige zorg te bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Wij maken geen onderscheid tussen personen, maar kijken naar de individuele behoefte van de cliënt. Door goed te communiceren, eerlijk te zijn en naar elkaar te luisteren bouwen we aan een relatie waar wederzijds respect de basis vormt.  

Persoonlijke aandacht in een kleinschalig behandelcentrum

Sen Zorg is een behandelcentrum met een klein, vast team van zorgverleners. Persoonlijke aandacht is voor ons dan ook een belangrijke kernwaarde. Persoonlijke aandacht is essentieel voor hoe cliënten de zorg ervaren. Met persoonlijke aandacht bedoelen we persoonlijk contact maken, luisteren naar de cliënt, een vertrouwensband opbouwen en rekening houden met de individuele wensen en behoeften van de cliënt.

Professioneel

We hebben de juiste kennis en de nodige ervaring om cliënten de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. We vinden het belangrijk van elkaar te leren, te evalueren en zo nodig aan te passen, om de zorgverlening te optimaliseren. Doordat we met professionals werken, kunnen we kwaliteit van dienstverlening garanderen. Ook cliënt speelt hier een belangrijke rol. We hechten namelijk veel waarde aan inbreng en ervaringen van de cliënt. 

Geborgen

We vinden het belangrijk om voor zowel cliënt als zorgverlener een plek te creëren waar zij zich veilig, vertrouwd en op hun gemak voelen. Dit doen we onder andere door te werken met een vast team met weinig verloop. Daarnaast vinden we het belangrijk dat cliënten zich zodanig op hun gemak voelen dat zij Sen Zorg ervaren als een plek waar zij ieder moment van de dag kunnen langskomen. 

Toegankelijk, persoonlijk, professioneel en geborgen