Kwaliteit


Het welzijn van de cliënt staat bij ons altijd voorop. We vinden de zorg voor kwaliteit dan ook erg belangrijk. Kwalitatief goede zorg is voor ons zorg van goed niveau, die doeltreffend, tijdig en veilig wordt verleend en die is afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt. Om de kwaliteit van zorg te garanderen wordt er uitsluitend gewerkt met gekwalificeerd personeel. Er wordt een vergewisbeleid gehanteerd. Dit betekent dat de diploma’s van potentiële kandidaten gecheckt worden en er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij de Gemeente aangevraagd wordt. Ook worden referenties opgevraagd en gecontroleerd. Verder wordt, indien van toepassing, het BIG-register geraadpleegd.

Sen Zorg is een WTZi erkende organisatie en werkt volgens het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN 15224. Binnen de basis GGZ is de GZ-psycholoog uitvoerder en verantwoordelijk voor de geleverde zorg, binnen de specialistische GGZ is dit de psychiater. 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat cliënt een rol speelt in de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde zorg. We geven cliënten inspraak door regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit te voeren onder cliënten. De resultaten worden geëvalueerd en het behandelplan wordt, indien nodig, aangepast.

 

Kwaliteit betekent voor ons:

  • Open en transparante communicatie;

  • Inzet van bekwaam en ervaren personeel;

  • Zorg gebaseerd op resultaat;

  • Inspraak van cliënt;

  • Betrokkenheid bij cliënt; 

  • Zorg volgens relevante Wet- en Regelgeving.