Over Sen Zorg

Sen Zorg is een kleinschalig, laagdrempelig behandelcentrum voor het leveren van Geestelijke Gezondheidszorg aan cliënten (jongvolwassenen en volwassenen) die te kampen hebben met psychische en psychiatrische problematiek. Cliënten worden door deze problematiek beperkt in hun dagelijkse functioneren en in hun maatschappelijke participatie in zodanige mate dat hulp nodig is. Wij zetten ons in om de cliënt te helpen weer te gaan vertrouwen op eigen verlangens en drijfveren, zodat de cliënt het leven weer kan gaan leven, dat bij hem of haar past.
Meerdere trajecten worden aangeboden:

  • Screening, diagnostiek en advies

  • Uitgebreid psychiatrisch en psychologisch onderzoek

  • Behandeling van psychische en psychiatrische problematiek

  • Begeleiding en advisering van het systeem dat bij de cliënt betrokken is


 

Zorg op maat

Binnen de GGZ in Nederland is het de afgelopen jaren steeds vaker om (cliëntgerichte) protocollen/procedures gaan draaien. Aan cliënten worden steeds vaker vaste behandelprogramma's aangeboden. De cliënt krijgt hierover wel toelichting en informatie maar de indeling en uitvoering van zo’n programma wordt steeds meer gestandaardiseerd en verkort. Gevolg: te weinig aandacht voor de unieke persoonlijkheid van de cliënt en steeds minder kans om de regie over het eigen leven op een individuele manier terug te krijgen.
 

Kleinschalig en laagdrempelig

Sen Zorg biedt een alternatief: een klein, laagdrempelig centrum waarin resultaatgerichte zorg centraal staan. Wij zetten ons in om de cliënt te helpen weer te gaan vertrouwen op eigen verlangens en drijfveren, zodat de cliënt het leven weer kan gaan leven, dat bij hem of haar past.


Medemenselijk contact

Wij werken vanuit de behandelfilosofie dat het medemenselijke contact tussen behandelaar en cliënt de belangrijkste genezende factor is. Het gaat ons erom om stil te staan bij wat er in de cliënt leeft, zonder oordeel. Wij zien inleving in diens situatie als een belangrijk medicijn.


Stil staan bij uzelf

Onderzoekende aandacht, daar gaat het om. Wij helpen de cliënt om stil te staan bij zichzelf. Hierna is het een vanzelfsprekende stap om verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel van de cliënt.
 

Evalueren en meten

In onze samenwerking vinden wij het van groot belang om met de cliënt stil te staan bij de vorderingen en samen te beslissen wat de meest aangewezen volgende stap is. Wij volgen hierbij het adagium dat het beter is één ding goed te doen dan twee dingen half. Het besluit wát we gaan doen nemen we samen met de cliënt waarbij wij ons inspannen om de cliënt voor deze keuze zo goed mogelijk te informeren. Het bespreken en interpreteren van de resultaten op de meetinstrumenten speelt hierbij een belangrijke rol.