top of page

Het verhaal van Sen Zorg

Bij Sen Zorg zijn we er om jongvolwassenen en volwassenen met psychische problematiek te behandelen. We bieden geestelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, met een persoonlijke en empathische benadering, vrij van waardeoordelen. Ons team is toegewijd aan het creëren van een veilige en effectieve omgeving, waar iedereen mag en kan zijn wie hij/zij wil zijn.

Bij Sen Zorg streven we ernaar om niet alleen te behandelen, maar ook echt te begrijpen. We willen de unieke aspecten van elk mens begrijpen en respecteren, zodat we de best mogelijke zorg en behandeling kunnen bieden. Het gaat niet alleen om het behandelen van symptomen, maar om het verbeteren van levens en het bevorderen van welzijn.

Bij Sen Zorg kunnen we zeggen dat met elke collega binnen Sen Zorg samen een hecht team vormen dat samenwerkt om de best mogelijke zorg te bieden aan onze cliënten. We waarderen de diversiteit aan talenten, ervaringen en perspectieven binnen ons team en moedigen een cultuur van respect en wederzijdse steun aan.

Tegelijkertijd streven we ernaar om onze cliënten te betrekken in dit gevoel van samenhorigheid. U bent niet slechts een cliënt voor ons; u maakt deel uit van onze Sen Zorg familie. Samen werken we aan het verbeteren van uw welzijn en het bereiken van uw doelen, waarbij we luisteren naar uw unieke behoeften en samen beslissingen nemen over uw zorgtraject.

 

Deze wisselwerking tussen onze collega's en cliënten vormt de kern van wat we doen. Samen creëren we een ondersteunende omgeving waarin we samenwerken om successen te vieren, uitdagingen te overwinnen en een gevoel van betrokkenheid en samenhorigheid te cultiveren. Zodra je ons behandelcentrum binnenwandelt, voel je meteen dat de sfeer laagdrempelig en vertrouwd is. We hebben een huiselijke wachtkamer en leuk ingerichte behandelkamers. Sen Zorg hecht enorm veel waarde aan ons als team. Het is dan ook geen verrassing dat zij goed voor ons als medewerkers zorgen.

Visie van Sen Zorg

In een kleine organisatie zoals Sen Zorg heb je veel meer impact op levens. Laten we eerlijk zijn, in een kleinschalige organisatie kun je de cliënt net wat meer centraal stellen dan in een grote zorgorganisatie door de vele protocollen en afspraken die je moet maken. We gaan niet voor een snelle groei, maar we streven naar een beheerste en gezonde groei waarbij alle aspecten van Sen zorg in balans blijven. 


Onze kernwaarden, dit is de ziel van onze organisatie, het bepaalt wie wij zijn.
 

Betrouwbaar
Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in ons handelen:

wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen.
 

Betrokken
Onze zorgverleners werken elke dag vol toewijding om de best mogelijke zorg te bieden.

 

Veiligheid
Onder kwaliteit verstaan wij het leveren van goede en veilige zorg die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op professionele wijze wordt geleverd.

 

bottom of page