Sen Zorg is een kleinschalig, laagdrempelig behandelcentrum voor het leveren van Geestelijke Gezondheidszorg aan jongvolwassenen en volwassenen die te kampen hebben met psychische problematiek. Onze centrale ambitie is dat we mensen helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden.
 

Wij staan voor kwaliteit, persoonlijk empathische benadering, vrij van waardeoordelen, we hebben een open houding en zijn van mening dat iedereen mag en kan zijn wie hij/zij wil zijn. Ook staan we voor veilig, efficiënt en effectief werken. Dit betekent dat wij als team altijd streven naar continue verbetering van onze werkprocessen.

In onze samenwerking met de cliënt vinden wij het van groot belang om stil te staan bij de vorderingen en samen te beslissen wat de meest aangewezen volgende stap is. Wij volgen hierbij het adagium dat het beter is één ding goed te doen dan twee dingen half. Het besluit wát we gaan doen nemen we samen met de cliënt, waarbij wij ons inspannen om de cliënt voor deze keuze zo goed mogelijk te informeren. Het bespreken en interpreteren van de resultaten op de meetinstrumenten speelt hierbij een belangrijke rol.

Missie 3_edited_edited.png

Als team zetten we ons in voor het versterken van de mentale gezondheid voor een hogere kwaliteit van het leven. Samen werken we aan haalbare doelen, zodat je weer de motivatie vind om betekenis te geven aan je leven.

Missie

Onze visie is geestelijke gezondheidszorg van hoogwaardige kwaliteit te faciliteren in elke fase van het leven, door kwalitatief en doelgerichte zorgverlening te bieden.

Missie 3_edited_edited.png

Visie