top of page

Over Sen Zorg

Sen Zorg is een kleinschalig, laagdrempelig behandelcentrum voor het leveren van Geestelijke Gezondheidszorg aan jongvolwassenen en volwassenen die te kampen hebben met psychische problematiek. Onze centrale ambitie is dat we mensen helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden.
 

Wij staan voor kwaliteit, persoonlijk empathische benadering, vrij van waardeoordelen, we hebben een open houding en zijn van mening dat iedereen mag en kan zijn wie hij/zij wil zijn. Ook staan we voor veilig, efficiënt en effectief werken. Dit betekent dat wij als team altijd streven naar continue verbetering van onze werkprocessen.

In onze samenwerking met de cliënt vinden wij het van groot belang om stil te staan bij de vorderingen en samen te beslissen wat de meest aangewezen volgende stap is. Wij volgen hierbij het adagium dat het beter is één ding goed te doen dan twee dingen half. Het besluit wát we gaan doen nemen we samen met de cliënt, waarbij wij ons inspannen om de cliënt voor deze keuze zo goed mogelijk te informeren. Het bespreken en interpreteren van de resultaten op de meetinstrumenten speelt hierbij een belangrijke rol.

Missie 3_edited_edited.png

  Als team zetten wij ons in voor het versterken van de mentale gezondheid voor een hogere kwaliteit van het leven. Samen werken wij aan haalbare doelen, zodat je weer de motivatie vind om betekenis te geven aan je leven.

Missie

Onze visie is geestelijke gezondheidszorg van hoogwaardige kwaliteit te faciliteren in elke fase van het leven.

Missie 3_edited_edited.png

Visie

Visie van Sen Zorg

Sen Zorg vindt dat iedereen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging tegen gelijke voorwaarden goed passend zorg moet ontvangen. Ieder cliënt is gelijk binnen Sen Zorg. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor goede zorg binnen een eerlijke systeem.
 

Ons team is betrokken bij ieder cliënt en begaan met wat er zich afspeelt in zijn/haar leven. Een goede relatie met verwijzers en andere zorgverleners is kenmerkend voor Sen Zorg. Onze drijfveer is niet anders dan die van hen. Ook wij willen een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.
 

Wij hebben geen grote groeidoelstellingen en geen winstoogmerk. Wel willen wij één van de besten zijn en blijven.

Regelmatig vragen wij de mening van onze cliënten, hoe zij de zorg ervaren, maar nog belangrijker, wat er verbeterd kan worden aan onze zorgverlening. En dat onze cliënten ons aanbevelen aan anderen, vinden wij het grootste compliment!
 


Onze kernwaarden, dit is de ziel van onze organisatie, het bepaalt wie wij zijn.
 

Betrouwbaar
Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in ons handelen:

wij zeggen wat wij doen en wij doen wat wij zeggen.
 

Betrokken
Onze zorgverleners werken elke dag vol toewijding om de best mogelijke zorg te bieden.

 

Veiligheid
Onder kwaliteit verstaan wij het leveren van goede en veilige zorg die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op professionele wijze wordt geleverd.

 

Kernwaarden_edited.png
bottom of page