Persoonlijkheidsstoornis

Een persoonlijkheidsstoornis kan gedefinieerd worden als een aanhoudend patroon van gedragingen, gedachten of gevoelens met ernstige gevolgen voor relaties, school en/of werk, en sociale contacten. Deze problemen ontwikkelen zich vaak al rond de vroege tienerejaren of op jongvolwassen leeftijd. Er bestaan veel verschillende soorten persoonlijkheden en dus ook verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Elk type persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door andere problemen. Er is veelal sprake van één van onderstaande kenmerken.

Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis:

  • Problemen met identiteit, ofwel het eigen zelfbeeld;

  • Problemen met zelfsturing, ofwel het behalen van persoonlijke doelen;

  • Problemen met verbondenheid en intimiteit; ofwel intermenselijke relaties.