Persoonlijkheidsstoornissen

We spreken van een gezonde persoonlijkheid als je in staat bent om je gedrag op een gewenste manier aan te passen aan omstandigheden. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft daar echter moeite mee, vanwege de aanwezigheid van extreme variaties van ‘normale’ karaktertrekken of eigenaardigheden. Kort gezegd kun je een persoonlijkheidsstoornis definiëren als een aanhoudend patroon van gedragingen, gedachten en gevoelens met ernstige gevolgen voor relaties, school/werk en sociale contacten. Dit gedrag is in veel verschillende situaties aanwezig, hardnekkig en veroorzaakt lijdensdruk. De stoornis ontwikkelt zich vaak rond de vroege tienerjaren of op jongvolwassen leeftijd.