Psychotische stoornis

Een psychotische stoornis (of psychose) is een toestand van ernstige verwardheid, waarbij iemand het contact met de dagelijkse werkelijkheid gedeeltelijk of bijna geheel kwijt is. Een persoon die een psychose doormaakt kan gevoelens, indrukken en waarnemingen ervaren die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Deze ervaringen maken grote indruk op de persoon die een psychose doormaakt en beheersen zijn of haar denken. Soms is diegene zo verward dat hij of zij nauwelijks meer geordend kan denken en praten.

 

Meestal ontstaat een psychose niet plotseling, maar is er een aanlooptijd waarin het gedrag van die persoon verandert. Een psychose begint vaak met niet-specifieke klachten. Een persoon verandert bijvoorbeeld in gedrag, wordt minder actief en lijkt niet langer geïnteresseerd in sociale contacten. 

Kenmerken van het voorstadium van een psychose: 

 • Verminderde aandacht en concentratie;

 • verminderde motivatie;

 • Slaapstoornissen;

 • Angst;

 • Prikkelbaar;

 • Minder helder kunnen nadenken;

 • Sociaal terugtrekken;

 • Achterdocht; 

 • Beginnende hallucinaties; 

 • Functioneren gaat achteruit.

​Kenmerken van een psychose:

 • Hallucinaties, ofwel dingen waarnemingen die er in werkelijkheid niet zijn;

 • Wanen, ofwel ideeën of overtuigingen die niet overeenkomen met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen

 • Desorganisatie, ofwel een onvermogen om orde aan te brengen.