Verwijzen naar Sen Zorg

Wilt u een cliënt aanmelden voor een behandeling? U kunt cliënten met klachten op het gebied van psychologische en psychiatrische problematiek, zowel in de basis als gespecialiseerde GGZ, snel en gemakkelijk verwijzen middels een verwijsbrief die via Zorgdomein kan worden aangeleverd of via aanmelden@sen-zorg.com.

Wij vinden informatieverstrekking naar verwijzers belangrijk en daarom houden we alle verwijzers op de hoogte middels een terugkoppeling per brief, namelijk bij aanmelding en afsluiting van een dossier.