Missie en visie


Missie

Sen Zorg staat voor het leveren van resultaatgerichte zorg met als doel de cliënt te ontlasten, te ondersteunen en te motiveren. We streven altijd naar verbetering van de situatie van de cliënt. Dit doen we door uitsluitend met gekwalificeerd en betrokken personeel te werken die de behandeling volledig afstemt op de persoonlijke levensgeschiedenis, wensen en behoeften van de cliënt. De cliënten vormen de kern van de organisatie en we vinden het dan ook belangrijk dat wat we doen, resultaat oplevert.

 

Visie

Met ons behandelcentrum willen we een veilige plek creëren waar de cliënt centraal staat, zich thuis voelt en de zorg krijgt die hij of zij verdient. Sen Zorg wilt er zijn voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Dit doen we door laagdrempelige zorg te bieden en iedere cliënt te respecteren en waarderen. De eerste prioriteit van de zorgverlener is het welzijn van de cliënt en de resultaten van de cliënt. We vinden het belangrijk dat we het goed doen voor de cliënt, dat de cliënt zich gehoord voelt en er een vertrouwensband wordt opgebouwd tussen zorgverlener en cliënt.  

Sen-zorg-middel%25252520(002)_edited_edi